maksilofacijalni hirurg

Prof. dr Ružica Kozomara

 Ružica Kozomara

maksilofacijalni hirurg

Prof. dr Ružica Kozomara

Оbrazovanje:

 • 2003. Doktor medicinskih nauka VMA
 • 1993 - 2000. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 1999. Specijalista maksilofacijalne hirurgije, Stomatloški fakultet Beograd
 • 1994. Magistar stomatoloških nauka, Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 1981 - 1986. Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu

Kretanje u službi:

 • Od 2010. Profesor VMA na predmetu Maksilofacijalna hirurgija
 • Od 2005. Docent VMA na predmetu Maksilofacijalna hirurgija
 • Od 2003. Docent na predmetu Maksilofacijalna hirurgija na Medicinskom i Stomatološkom fakultetu u Foči
 • 1995 - 2003. Viši asistent na predmetu Maksilofacijalna hirurgija na Medicinskom i Stomatološkom fakultetu u Foči
 • 1995 - 1999. Lekar na specijalizaciji u Klinici za maksilofacijalnu hirurgiju Stomatološkog fakulteta u Beogradu
 • 1991 - 1995. Asistent na predmetu Oralna hirurgija na Medicinskom i Stomatološkom fakultetu u Foči
 • 1987 - 1991. Asistent pripravnik na predmetu Maksilofacijalna hirurgija na Medicinskom i Stomatološkom fakultetu u Sarajevu

Stručna usavršavanja:

 • 2007. Institut za onkologiju i radiologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu

Predmet edukacije:

 • 2000. Workshop - maksilofacijalna traumatologija, Beograd

Članstva:

 • Član je Srpskog lekarskog društva (SLD)
 • Udruženje maksilofacijalnih hirurga Srbije
 • EACMFS - European Association of Cranio-Maxillofacial Surgeons

Naučni projekti:

 • VMA-06-10-AI Prognostički i prediktivni značaj genetskih i epigenetskih promena u solidnim tumorima
 • III 41017 Virtuelni koštano-zglobni sistem čoveka i njegova primena u predkliničkoj i kliničkoj praksi

Stručni radovi i knjige:

Autor je više od 80 stručnih radova iz oblasti maksilofacijalne hirurgije.


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.