dečji kardiolog

Prim. dr Sanja Rakić Ninić

 Sanja Rakić Ninić

dečji kardiolog

Prim. dr Sanja Rakić Ninić

Radno iskustvo:

Institut za majku i dete dr „Vukan Čupić“ od 2000 god.-šef odseka za neinvazivnu funkcionalnu kardiološku  dijagnostiku

U Bel Medicu radi: 

Specijalističke preglede, ultrazvuk srca, test opterećenjem, interpretacija nalaza 24h EKG i TA holtera

Strani jezici: engleski

Obrazovanje:

- Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu  1996 god.

- Specijalizacija iz pedijatrije 2002 god.

Posebna sfera interesovanja:

Ultrazvučna dijagnostika, aritmologija sa testom opterećenjem

Dostignuća i priznanja:

- Zvanje primarijus

- Povelja srpskog lekarskog društva

- 6 koautorskih  radova indeksiranih u CC ili SCI

- Oko 60 radova i abstrakata u domaćim i stranim časopisima iz oblasti dečje kardiologije

-  Autor više poglavlja iz oblasti kardiologije u knjizi Problemi u  pedijatriji i koautor u poglavljima vezanim za poremećaje ritma kod dece  u Udžbeniku za poslediplomsko usavršavanje iz oblasti pedijatrije


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.