internista nefrolog

Prof. dr Sanja Simić Ogrizović

 Sanja Simić Ogrizović

internista nefrolog

Prof. dr Sanja Simić Ogrizović

Radno iskustvo
2003. -   Bel Medic
1987. -   Klinika za nefrologiju Kliničkog Centra Srbije

Obrazovanje
1998.   Doktorat na temu ’’Uzrok i prognoza hroničnog odbacivanja bubrežnog alografta’’
1992.    Magisterijum iz nefrologije na temu ’’Laboratorijski parametri u akutnom odbacivanju transplantiranog bubrega’’
1993.   Specijalizacija iz interne medicine
1985.   Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Akademsko napredovanje
2008.    profesor, Katedra interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Publikacije i nagrade
Objavila je veliki broj stručnih naučnih radova
Osvajala  je nagrade za najbolju poster prezentaciju, najbolji abstrakt i nagradu  ’’Hemmomed grant’’ 2004. za rad ’’Uloga depresije u pacijenata na  hemodijalizi’’
Pogledajte PubMed listing publikacija
 
Istraživački projekti
2005. Starenje i bolesti bubrega; razvijanje strategije za rano otkrivanje, prevenciju i lečenje
1999-2005. Istraživanja biohemijskih i molekularnih osnova kardiovaskularnih bolesti u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji
1999-2000.  Interakcija receptora, biološka efikasnost i klinička primena novih  D-SEKO steroidnih receptora Korelacija između imunoloških i metaboličkih  poremećaja u bolesti bubrega

Učešće u internacionalnim projektima
1999-2000. Fresenius Medical Care - projekat za mlade nefrologe, Dusseldorf, Nemačka
 
U Bel Medic-u može obavljati
Internističke preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, ultrazvuk abdomena i uro trakta


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.