specijalista opšte medicine

Dr Silvija Vukić

 Silvija Vukić

specijalista opšte medicine

Dr Silvija Vukić

Radno iskustvo
2015.  -  Bel Medic
2012.   Šef odseka za kućno lečenje sa palijativnim zbrinjavanjem, Dom zdravlja Voždovac
2000.   kućno lečenje, Dom zdravlja Voždovac
1994.   opšta medicina, Dom zdravlja Ćuprija
1991.   Garnizona ambulanta Sremska Mitrovica

Obrazovanje
2001.   specjalista opšte medicine
1989.   doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Strani jezici
Engleski
Mađarski

Stručna usavršavanja
- Project “Development of Palliative Care Services in Serbia“, palliative care knowledge and skills development, part 1-2
- Terapija bola u starijem životnom dobu, Univerzitet  u Novom Sadu
- Institut za mentalno zdravlje, Edukacija o psihijatrijskim problemima u radu lekara opšte medicine
  - Srpsko lekarsko društvo, savremeni koncept palijativnog zbrinjavanja   u svetu i predstavljanje strategije palijativnog zbrinjavanja u Srbiji
- Studijsko putovanje u Škotsku  Strathcarron Hospice,Randolph hill, Denny
- Training for teachers in palliative medicine/palliative care, Project“Development of Pallitaive Care Services in Serbia“

Posebna sfera interesovanja
Palijativna medicina, konzervativna terapija bola

U Bel Medicu radi:
Pregled specijaliste opšte medicine, dijagnostika i sprovođenje parenteralne terapije u kućnim uslovima.


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.