neonatolog

Dr Slavica Simić

 Slavica Simić

neonatolog

Dr Slavica Simić

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Specijalista pedijatrije sa užom specijalizacijom iz neonatologije

Radno  iskustvo:

1981. - 1982. - Dom zdravlja Zemun, doktor medicine

Kurs socijalne pedijatrije u Institutu za majku i dete, Beograd

Lekarski staž


1982. - 1983. - Medicinski centar“Blažo Orlandić“ Bar, Crna Gora, Lekar opšte medicine sa kursom socijalne pedijatrije

Dečji dispanzer Doma zdravlja MC“ Blažo Orlandić“, Bar


1983. - 1995. - Zdravstveni centar „Kosta Sredojev Šljuka“, Kikinda, pedijatar

Specijalizacija iz pedijatrije Uža specijalizacija iz neonatologije

Kurs za UZ dijagnostiku razvojnog  poremećaja kuka u Novom Sadu i Kragujevcu

Šef Jedinice za neonatologiju

Osnivač Službe za UZ dijagnostiku razvojnog  poremećaja kuka


1995. - 1996. - Dom zdravlja Zemun

Pedijatar Dečjeg dispanzera DZ 18.04.

Uža specijalizacija


1996. - 2014. - Institut za neonatologiju, Beograd, Pedijatar-neonatolog

Osnivač Službe za UZ dijagnostiku razvojnog  poremećaja kuka

Osnivač Prve srpske banke humanog donorskog mleka

Načelnik Odeljenja za majke i Konsultativne ambulante


Strani jezici: engleski jezik


Copyright by Bel Medic 2017. All rights reserved.