specijalista fizikalne medicine

Dr Slobodan Branković

no profile

specijalista fizikalne medicine

Dr Slobodan Branković

Radno iskustvo:

-   Bel Medic

Institut za reumatologiju Beograd do 2013 godine. Načelnik Otseka fizikalne medicine i rehabilitacije

U Bel Medicu radi: 

Pregledi  bolesnika sa degenerativnim reumatizmom, vanzglobnim reumatizmom i  oboljenjem kičmenog stuba, davanje lokalnih infiltracija  periartikularno, paravertebralnih infiltracija, punkcije zglobova i  davanje intraartikulnih injekcija.

Strani jezici: Engleski

Obrazovanje:

Medicinski  fakultet u Beogradu, poslediplomske i doktorske studije iz fizikalne  medicine, Naučni saradnik Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Posebna sfera interesovanja:

Fizikalna terapija i rehabilitacija reumatoloških bolesnika

Dostignuća i priznanja:

Bio  sam član katedre za poslediplomsku nastavu iz reumatologije na  Medicinskom fakultetu u Beogradu od 1989. god.  i član katedre za   balneoklimatologiju od 2004. god. Mentor u više subspecijalističkih i  magistarskih radova. Organizovao sam i bio  rukovodilac ili učesnik više  stručnih sastanaka u okviru Kontinuirane medicinske edukacije u Srbiji i  u zemljama u okruženju.  Učesnik  više naučnih projekata Ministarstva  za nauku i tehnologiju Srbije iz oblasti reumatologije, a bio sam i  glavni istraživač, koordinator ili istraživač u više istraživačkih  kliničkih studija od 1995. god. Autor i koautor  u više od 150  naučnih i  stručnih publikacija objavljenih u domaćoj i stranoj medicinskoj   literaturi. Autor sam više poglavlja u udžbenicima iz oblasti  reumatologije. Bio sam koordinator u pisanju Vodiča za lečenje artroze i  učesnik u pisanju Vodiča za lumbalni sindrom i Vodiča za lečenje  reumatoidnog artritisa, za lekare u Srbiji.


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.