lekar opšte medicine

Dr Slobodan Marković

no profile

lekar opšte medicine

Dr Slobodan Marković

Radno iskustvo

2017. - Bel Medic

2017. - Doktor medicine, Međunarodna humanitarna    

           organizacija ,,Lekari sveta“ (Medecins du Monde)

2016. - Doktor medicine, Ambulante UNHCR i humanitarne  

           organizacije princeze od Abu Dabija- WAHA

2015. - Lekar na kliničkom stažu (Univerzitetska dečja klinika  

           ,,Tiršova“, Urgentni centar KCS, GAK ,,Narodni front“,  

           Dom zdravlja Stari grad)

U Bel Medicu radi 

navesti preglede, dijagnostiku, procedure, intervencije koje radite u Bel Medic-u

Strani jezici

engleski jezik

elementarno znanje

persijskog i arapskog jezika

Obrazovanje

Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 2015.

prosečna ocena u toku studija 9,33

Usavršavanja

-  Medicinski fakultet Tunis, Severna Afrika- Klinika za infektivne i  tropske bolesti ,,La Rabta“- profesionalna razmena studenata - mesec  dana kliničke prakse, 2013.

- Medicinski fakultet Iževsk, Udmurtska  republika, Rusija- Klinike za internu medicinu, opštu i dečju hirurgiju,  profesionalna razmena studenata - mesec dana kliničke prakse,  2011.

Posebna sfera interesovanja

Infektivne bolesti, dermatovenerologija

Dostignuća i priznanja:

- Nagrada fondacije ,,Đorđević“ za najbolje studente    

  medicine i stomatologije u Srbiji

- Autor knjige ,,Infektivne bolesti“ za studente medicine


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.