dečji pulmolog i alergolog

Dr Snežana Mihailović

no profile

dečji pulmolog i alergolog

Dr Snežana Mihailović

Radno mesto / Radno iskustvo

U Bel Medicu  od osnivanja 1995. godine

2002. Ordinacija Medica experta plus

1990.-2002. Dečija bolnica za plućne bolesti na Dedinju


Obrazovanje

1986.  Specijalizacija iz pedijatrije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

1978.  Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu


Publikacije

Objavila je nekoliko naučno-stručnih radova

 

Dodatne aktivnosti

1997. Predavač u Školi astme u okviru edukacije za kolege iz primarne zdravstvene zaštite

 

U Bel Medic-u može obavljati:

Preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, radi alergološke kožne probe, spirometriju


Copyright by Bel Medic 2017. All rights reserved.