dečji pulmolog i alergolog

Dr Snežana Mihailović

 Snežana Mihailović

dečji pulmolog i alergolog

Dr Snežana Mihailović

Radno mesto / Radno iskustvo
U Bel Medicu  od osnivanja 1995. godine
2002. Ordinacija Medica experta plus
1990.-2002. Dečija bolnica za plućne bolesti na Dedinju

Obrazovanje
1986.  Specijalizacija iz pedijatrije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
1978.  Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Publikacije
Objavila je nekoliko naučno-stručnih radova

Dodatne aktivnosti
1997. Predavač u Školi astme u okviru edukacije za kolege iz primarne zdravstvene zaštite

U Bel Medic-u može obavljati:
Preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, radi alergološke kožne probe, spirometriju


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.