pedijatar pulmolog

Mr Sci. med. Snežana Radić

 Snežana Radić

pedijatar pulmolog

Mr Sci. med. Snežana Radić

Radno iskustvo:

KBC „Zemun - Beograd“, Odeljenje pneumoftiziologije 1985/1986

KBC “Dr Dragiša Mišović“,  1986 – 2016

U Bel Medicu radi: 

Pedijatrijski  pregled, pulmološki pregled, spirometriju, bronhodilatatorni test, test  opterećenja fizičkim naporom, kožne alergološke probe, specifični IgE  na inhalacione i nutritivne alergene, edukacija dece i roditelja o astm,  odvikavanje od pušenja adolescenata.

Strani jezici: engleski

Obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1984.

Specijalizacija iz pedijatrije, 1993.

Magisterijum iz pulmologije, Medicinski fakultet u Beogradu, 1998.

Zvanje "Primarijus" – SLD i Ministarstvo zdravlja RS, 2004.

Doktorat iz pulmologije – Medicinski fakultet u Beogradu, 2010.

Posebna sfera interesovanja:

Funkcionalna dijagnostika disajnih puteva, inhalaciona terapija, edukacija.

Dostignuća i priznanja:

ERS School Educational Research Grant, 2004.

Prva nagrada na XV Kongresu lekara Srbije i dijaspore, Vrnjačka Banja, 2005.

Educational Research Grant Merck Grant Foundation, 2010.

Research Grant VIP, 2013.

Član Republičke komisije za donošenje Nacionalne strategije za astmu i HOBP Srbije, prihvaćena od strane vlade RS marta 2016.

Kreator website-a www.decija-astma.com

Predsednik Udruženja za prava dece sa astmom „Dašak“.

79 stručnih radova u međunarodnim i domaćim medicinskim časopisima i zbornicima radova.


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.