pedijatar pulmolog

Dr Snežana Rsovac

 Snežana Rsovac

pedijatar pulmolog

Dr Snežana Rsovac

Radno  iskustvo:

Univerzitetska  dečija klinika od 1998. godine, lekar Odeljenja pedijatrijske i  neonatalne intenzivne nege. U Bel Medic-u od 2011.godine.

Obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1995.

Specijalizacija iz pedijatrije na Univerzitetskoj dečijoj klinici, 2001.

Subspecijalizacija iz pulmologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu , 2010.

Publikacije:

Brojni naučni radovi u domaćim i inostranim časopisima,

Udžbenici: poglavlje u  ‘’Pedijatrijska pulmologija’’

Stručna usavršavanja: 

1.  „SensorMedics Training of High Frequency Oscillatory Ventilation,  Neonatal Application”, Bilthoven, Netherland 2004 tokom koje sam stekla  diplomu završene obuke za rad na ovoj vrsti ventilatora;

2.  Praktična obuka za Neonatalnu intenzivnu terapiju pod pokroviteljstvom  Humaniterne Fondacije NJ.K.V. Princeze Katarine Karađorđević, Athena,  Greece,2005;

3. "Good Clinical practice Course", ARCP, u Beogradu, Decembar 2007.;

4.  "Perspectives and Advances in Maternal and Neonatal Nutrition and  Neonatal Gastroenterology", Ipokrates Training Cours, Lisbon, Portugal,  2007.

5. ”Hemodynamics in the Neonate”, Ipokrates Training Cours, Rome, Italy, 2008.

6.  “The First International SignaVitae Conference in Pediatric/Neonatal  Intensive Care and Anesthesiology” , Split, Croatia, 2009.  

7. „ European Resuscitation Council BLS Provider Course“, Beograd, Srbija, 2008.

8. „ European Resuscitation Council AED Provider Course“, Beograd, Srbija, 2008.

Nagrade i druge aktivnosti:

Član  ERS-a i ESPNIC-a.

Posebna interesovanja:

Astma, atopijski dermatitis, alergijski rinitis, infekcije disajnih puteva, mehanička ventilacija 

U Bel Medic-u može obavljati:

Preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, alergološke kožne probe, spirometriju,vakcinacije.


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.