pedijatar alergolog i imunolog

Prof Dr Srđan Pašić

 Srđan Pašić

pedijatar alergolog i imunolog

Prof Dr Srđan Pašić

Radno mesto
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „ Dr Vukan Čupić“  od 1988., načelnik službe za imunologiju, od 2006.
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, docent na katedri pedijatrije, od 2006.
U Bel Medic-u od 2001.

Obrazovanje

Doktor Medicine, Medicinski fakultet u Beogradu 1986.
Specijalizacija iz pedijatrije, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „ Dr Vukan Čupić“  1993.
Doktorska teza iz oblasti Imunologije, 1999.

Publikacije
Više publikacija u eminentnim pedijatrijskim I imunološkim časopisima

Profesionalna usavršavanja

US Medical Licence Examination 1994.
Specijalistički trening, Supraregional unit for bone marrow transplantation, Newcastle General
Hospital, Newcastle, Velika Britanija 1995-1996
Saradnik, Dept. of Pediatrics, Immunology, Spedali Civili, Brescia, Italija 2000-2001

Posebna interesovanja

Imunologija, reumatologija, infektivne bolesti u dečijem uzrastu

Profesionalna članstva
Član SLD, Član udruženja kliničkih imunologa

Strani jezici
engleski, italijanski

U Bel Medic-u može obavljati
Pedijatrijske preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.