opšti hirurg

Dr Srđan Radibratović

 Srđan Radibratović

opšti hirurg

Dr Srđan Radibratović

Dr Srđan Radibratović, specijalista opšte hirurgije. Radni vek otpočeo je na Urgentnom centru KCS 2001, gde je specijalizirao opštu hirurgiju, a od 2007. je radio kao specijalista opšte hirurgije u KBC „Dragiša Mišović“. Od 2008. do 2015. godine bio je član upravnog odbora za neurologiju i psihjatriju za decu i omladinu pri Kliničkom centru Srbije. Usavršavao se iz domena laparoskopske hirurgije. Koautor je više naučnih radova koji su objavljeni u zemlji i inostranstvu. Pored rada na poziciji načelnika hirurgije u „Bel Medicu“, priprema doktorsku disertaciju iz oblasti rekonstruktivne hirurgije.

RADNO MESTO/RADNO ISKUSTVO

  • Od 2015. do sada Opšta bolnica „Bel Medic“
  • Od 2008. do 2015. Član UO na Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu KCS
  • Od 2007. do 2015. specijalista opšte hirurgije, KBC „dr Dragiša Mišović”
  • Od 2001. do 2007. specijalizacija iz opšte hirurgije, Urgentni Centar KCS

OBRAZOVANJE

  • 2001. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • 2007. Specijalistčki ispit iz opšte hirurgije
  • 2011. - 2014. Doktorske akademske studije, doktorska disertacija u izradi

STRUČNA USAVRŠAVANJA

Edukacija u oblasti laparoskopske hirurgije, Klinika za hirurgiju, Split, Hrvatska, mentor prof. dr Z. Perko, oktobar 2010.

PUBLIKACIJE

Koautor više naučnih radova koji su objavljeni i publikovani u zemlji i inostranstvu

STRANI JEZICI: Engleski


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.