urolog

Dr Sreten Jovanović

 Sreten Jovanović

urolog

Dr Sreten Jovanović

Radno iskustvo

  • Bel Medic
  • 1996. Klinika za urologiju Kliničko bolnički centar ''Dr Dragiša Mišović'', Beograd

Obrazovanje

  • Trenutno na subspecijalizaciji iz Onkologije
  • 1993. Specijalizacija iz urologije, Vojnomedicinska akademija (VMA), Beograd
  • 1987. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Stručno usavršavanje

2000 god. Klinika za Urologiju Galarate, Milano, Italija

Publikacije

Autor  više radova iz oblasti tumora urogenitalnih organa  od kojih najinteresantniji – 1996. ''Poštedne operacija tumora gornjeg urotelijam'' - Kongres hirurga Jugoslavije, Bar, Crna gora

Posebna interesovanja

Iskusan u endo i operativnoj urologiji  tumora uregenitalnog trakta.

U Bel Medic-u može obavljati:

Preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.