infektolog

Prof.dr.sci Svetlana Nikolić

 Svetlana Nikolić

infektolog

Prof.dr.sci Svetlana Nikolić

Radno iskustvo: 

- Klinika za infektivne i tropske bolesti 1974-2013

- Dugogodišnji načelnik odeljenja neuroinfekcija

- Redovni professor Medicinskog fakulteta u Beogradu  od 2002

- Akademski rad sa redovnim studentima medicine i stomatologije

- Akademski rad sa lekarima na specijalizaciji iz infekticvnih bolesti, neuroradiologije, opšte medicine, pneumoftiziologije


U Bel Medicu radi: 

Specijalističke  ambulantske i bolničke preglede bolesnika


Strani jezici: engleski,francuski


Obrazovanje:

- Medicinski fakultet u Beogradu, 1972.

- Specijalizacija iz infektivnih bolesti, 1980.

- Doktorska disertacija iz oblasti neuroinfekcija, 1987.


Studijski boravci:

- Los Angeles ,SAD,”Rancho Los Amigos Hospital”

- Glazgow,Scotland, Clinic for infectious disease

- Paris, France, Hopital “Claude Bernard”,Service de maladies infectieuses

- Paris, France, Hopital “Bichat”,Clinique de reanimation des maladies infectieuses


Posebna sfera interesovanja:

Infekcije nervnog sistema


Dostignuća i priznanja:                                           

- Autor ili koautor više od 180 radova u domaćim i stranim časopisima,autor poglavlja u 14 knjiga i stručnih priručnika

- Više godina saradnik naučno-istraživačkog projekta”Udeo virusa u etiologiji infekcija centralnog nervnog sistema”


-  Deo tima istraživača u medjunarodnoj, randomiziranoj, dvostruko slepoj   kontrolisanoj studiji ridopepimuta/GM-CSF sa adjuvantnim temozolomidom  kod pacijenata sa novodijagnostikovanim, hirurški resektovanim  glioblastomom pozitivnim na EGFRvIII(studija “ACT IV”)


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.