internista gastroenterolog - hepatolog

Mr sci. med. Tamara Lukić

no profile

internista gastroenterolog - hepatolog

Mr sci. med. Tamara Lukić

Radno mesto
  -    Bel Medic
  -    Šef poluintenzivne nege odeljenja gastroenterologije i hepatologije,  KBC "Bežanijska Kosa"

Obrazovanje 
2012. Subspecijalista gastroenterohepatolog
2011. Magistar medicninskih nauka, Oblast gastroenterohepatologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1995. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2000.  Specijalista  interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Stručno usavršavanje
2012. Studijski boravak u L'opital Universitaire Pitie Salpetiere, Pariz
2009. CPI- Certified Physician Investigator - stečeno zvanje sertifikovanog istraživača u kliničkim ispitivanjima
2005. Studijski boravak u Kings College Hospital, London
1999. Osnovni i napredni kurs iz oblasti Klinička Nutricija, Maastricht/Bonn
1998.  Škola ultrazvuka, Kragujevac
1997. Škola endoskopije, Beograd

Profesionalna članstva
ESPEN- European Society of Parenteral and Enteral Nutrition
NUPENS- Nacionalno Udruženje za Enteralnu i Parenteralnu Nutriciju Srbije
ACRP- Association of Clinical Research Proffesionals
Srpsko lekarsko društvo - Sekcija hepatologije, Sekcija gastroenterologije
Udruženje gastroenterologa Srbije

Strani jezici
Engleski
Francuski
Nemački

Druge aktivnosti
Učešće  u medjunarodnm kliničkim protokolima za ispitivanje lekova iz oblasti  gastroenterohepatologije i onkoloških bolesti digestivnog sistema

Publikacije
Kao  autor  i koautor objavila preko 50 stručnih i naučnih radova na  nacionalnim, evropskim i svetskim kongresima  gastroenterohepatologa i u  stručnoj periodici

Posebna interesovanja
Funkcionalni poremećaji digestivnog sistema, dijagnostika i terapija hroničnh bolesti jetre

U Bel Medic-u može obavljati:
Internističke i  gastroenterohepatološke preglede ambulantnih i hospitalizovanih  pacijenata, ultrazvuk abdomena, gastroskopije, sigmoidoskopije, klinička  nutricija


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.