internista kardiolog

Dr Veljko Milić

 Veljko Milić

internista kardiolog

Dr Veljko Milić

Radno iskustvo
     -     Bel Medic
2013. - Vojnomedicinska Akademija Beograd-Klinika za urgentnu internu medicinu na mestu urgentnog kardiologa.
2010. - Vojna Bolnica u Nišu-Šef odseka za neinvazivnu kardiološku dijagnostiku.
2001. - Centar za psihofizičku selekciju regruta- Šef internističke službe.
1999. - Vojna Bolnica u Nišu- internista na reumatološkom odseku Internog odeljenja.
1991. - Upravnik Garnizonske ambulante u Prokuplju.

Obrazovanje
2015. - Subspecijalizacija iz kardiologije na Medicinskom fakultetu u Nišu.
1998. - Specijalizacija iz interne medicine na Vojnomedicinskoj Akademiji u Beogradu.
1991. - Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu.

Strani jezici
Engleski
Francuski

U Bel Medicu radi:
Kardiološke preglede, ehokardiografiju, test opterećenjem, farmakološki stres-ehokardiografski test.

Dostignuća i priznanja
Učešće  na više međunarodnih stručnih kongresa, iskustvo u lečenju tropskih  bolesti (radio u Africi 18 meseci), komandant bolnice u Africi,  objavljeno desetak stručnih radova u časopisima sa SCI liste, odbrana  doktorata iz kardiologije do kraja 2017.godine.

Posebna sfera interesovanja
Urgentna kardiologija.


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.