anesteziolog i reanimatolog

Prim. dr sci. med. Vesna Malenković

no profile

anesteziolog i reanimatolog

Prim. dr sci. med. Vesna Malenković

Radno iskustvo

 • Zdravstveni centar Valjevo 1980-1985
 • Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju Kliničkog centra Srbije 1985-1988.
 • Centar za endokrinu hirurgiju Kliničkog centra Srbije 1990-2000.
 • KBC „Bežanijska kosa“ 2000-2017.

U Bel Medicu radi

opštu i regionalnu anesteziju, analgosedaciju, ambulantnu anesteziju, reanimaciju, intenzivnu terapiju, terapiju bola

Strani jezici: engleski

Obrazovanje

 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1980.
 • Magisterijum iz endokrinologije, dijabetesa i bolesti metabolizma Medicinski fakultet Beograd 1987.
 • Specijalizacija iz anesteziologije sa reanimatologijom 1988.
 • Doktorat iz endokrinologije Medicinski fakultet u Beogradu 1995.

Posebna sfera interesovanja

Intenzivna terapija, onkohirurgija, terapija bola, regionalna anestezija

Dostignuća i priznanja

 • Titula primarijusa 1997
 • Naučni saradnik Medicinskog fakulteta u Beogradu 2008-2012
 • Naučni saradnik Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije 2013-2017
 • Od 02.11. 2002. Mentor za specijalistički staž iz anesteziologije sa reanimatologijom na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
 • Član predsedništva Sekcije za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu terapiju 2000-2018
 • Predsednik srpskog aktiva za regionalnu anesteziju 2016
 • Deset (10) autorskih i koautorskih radova indeksiranih u CC ili SCI.
 • Autor udžbenika: Endokrina oboljenja i anestezija. Beograd 1996.
 • Koautor u monografiji: Anesteziološki aspekti endokrinih i metaboličkih poremećaja (štitasta žlezda, paraštitaste i nadbubrežne žlezde), urednika N. Kalezić, Medicinski fakultet, Beograd, 2009; 16:249-66
 • Popović N, Malenković V. Gojaznost i trauma, u ed. ANESTEZIJA U TRAUMI, Beograd 2010; 749-769.
 • Kalezić., Malenković i sar: Urgentna stanja u medicini 2016.
 • Lađević, Malenković i sar: Anestezija u urologiji , Beograd 2011
 • Malenković-Andrić V. Intenzivna terapija bolesnika sa poremećajima endokrinog sistema u Vučović i sar.: Intenzivna terapija. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1998; 711-758.
 • U Frankfurtu 11th Fresenius Kabi Advanced Nutrition Course (FRANC 2004)
 • U Sofiji Vygon Regional Anaesthesia training course, course coordinator dr Francois SINGELYN- Centre Clinical - SOYAUX (France) 2010.
 • Beograd, 2009. Internacionalna škola dečije anestezije
 • Beograd 2010. Educational Course: Improving teaching skills
 • Beograd 2009. Sepsa i intrahospitalne infekcije.
 • Beograd 2009. Prva Srpska akademija za menadžment infekcije.
 • Beograd 2009. 4thPain Symposium European Accreditation for Continuing Medical Education (EACCME) .
 • Predavanje „Preoperativna priprema, anestezija i hirurško lečenje bolesnika sa metaboličkim i endokrinim poremećajima“, Medicinski fakultet, Beograd 2010.

Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.