internista onkolog

Prof.dr Vladimir Kovčin

no profile

internista onkolog

Prof.dr Vladimir Kovčin

Radno iskustvo
  -        Bel Medic
2016.  Direktor za međunarodnu saradnju privatne bolnice “Oncomed system”, Beograd
2013.  Načelnik Odeljenja medikalne onkologije, KBC “Bežanijska Kosa“, Beograd
2009.  Direktor KBC “Bežanijska Kosa“, Beograd
2005.  Načelnik Onkološke službe u KBC “Bežanijska Kosa“, Beograd
2001.  Direktor i suvlasnik privatnog onkološkog centra “ Oncomed”
1997.   Načelnik onkološke službe, šef konzilijarne dijagnostike i Konsultant  za onkologiju u Internacionalnoj klinici KBC “Bežanijska Kosa“, Beograd
1994.   Šef Odeljenja za sistemska maligna oboljenja i maligne hemopatije, Institut za onkologiju i radiologiju u Beogradu
1990.   Specijalista interne medicine na odeljenju za maligne hemopatije, Institut za onkologiju i radiologiju u Beogradu
1984.   Klinički lekar na Odeljenju za maligne hemopatije, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu

Obrazovanje
2008.  - Subspecijalizacija iz kliničke onkologije: “Mogućnosti prevencije  kardiotoksičnosti citotoksičnih lekova modifikacijama doza i načina  davanja”
2002. - Primarijat
1995. - Doktorat iz onkologije  “Poremećaji srčanog ritma kao manifestacija kardiotoksičnosti  pojedinačnih doza antraciklinskih citostatika, Medicinski fakultet u  Beogradu
1990.   Specijalizacija iz interne medicine, Medicinski fakultet u Beogradu
1989.    Magisterijum iz imunoonkologije: “Dokazivanje karcinoembrionalnog  antigena u imunim komploeksima u serumu bolesnika sa malignim  oboljenjima i ponašanje CEA pri frakcionisanju seruma”, Medicinski  fakultet u Beogradu
1976.   Doktor medicine, Medicinski fakultet u Beogradu

Akademsko napredovanje 
2009.   Vanredni Profesor onkologije, Medicinska Akademija US Medical School
2007.   Naučno zvanje: Viši Naučni saradnik za oblast Onkologije pri Ministarstvu za nauku i tehnologiju Srbije
2005.   Vanredni Profesor interne medicine, Medicinska Akademija US Medical School
1997.   Naučno zvanje: Naučni saradnik za oblast onkologije pri Ministarstvu za nauku i tehnologiju Srbije
1993.   Istraživačko zvanje: Istraživač saradnik, oblast onkologija

Strani jezici
Engleski
Francuski
Ruski
 
Posebna sfera interesovanja
Klinička istraživanja, Imunoterapija, hemioterapija

Publikacije
•    23 poglavlja u monografijama + 6 monografija
•    25 rad in ekstenzo objavljena u stranim časopisima, sa recenzijom
•    46 rezimea  objavljena u stranim časopisima, sa recenzijom
•    45 radova objavljenih u zbornicima rezimea na inostranim kongresima i simpozijumima
•    39 radova objavljenih u domaćim časopisima, sa recenzijom in ekstenzo
•    4 rada objavljena u zbornicima kongresa u zemlji in ekstenzo
•    107 rada objavljena u zbornicima rezimea sa kongresa i simpozijuma u zemlji

U Bel Medicu radi:
Subspecijalističke onkološke konsultacije i drugo mišljenje. Konzilijarne preglede.


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.