neuropsihijatar

Dr Vladimir Lazić

no profile

neuropsihijatar

Dr Vladimir Lazić

Radno iskustvo

•    – Bel Medic

•    Zavod za  vazduhoplovnu medicinu JAT-a (sada Ordinacija medicine rada  vazduhoplovno-medicinski centar Air Serbia) od 02.02.1987. g. do  11.12.2013. g.

•    MC Podrinje u Loznici od jula meseca 1986. g. do  janura 1987. g.: ambulanta osnovne zdravstvene zaštite u Centru,  sektorske ambulante na terenu, hitna služba, pomoć u kući

Obrazovanje

•    fakultet: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

•    obavezni lekarski staž - DZ Novi Beograd

•    specijalizacija: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Strani jezici

•    Engleski

Profesionalne aktivnosti

•    Osnovna zdravstvena zaštita u ordinaciji i na terenu

•    Hitna i neodložna pomoć korisnicima usluga Aerodroma Beograd (sada Nikola Tesla)

•    Odobravanje avio-prevoza bolesnim i hendikepiranim putnicima

•    Praćenje bolesnih putnika na letovima JAT-a

•    Neuropsihajtrijski pregledi

•    Neuropsihijatrijska evaluacija vazduhoplovno ovlašćenog i vazduhoplono stručnog osoblja

•    Neuropsihijatrijski pregledi zaposlenih na mestima s posebnim uslovima rada u skladu s važećom zakonskom regulativom

•     Učestvovanje u stvaranju protokola profilakse posada i radnika  kompanije angažovanih na radu u epidemiološki rizičnim područjima

•     Praćenje zdravstvenog stanja, podrška posadama i radnicima kompanije  na radu u Nigeriji kroz saradnju s domaćim zdravstvenim institucijama  tokom boravaka 2001. i 2002. g na terenu

•    Predsednik Komisije za  donošenje ocene o zdravstenoj sposobnosti VOO i VSO (piloti svih  kategorija u civilnom saobraćaju, kabinsko osoblje, sportski piloti,  padobranci, avio-mehaničari itd.) - po ovalašćenju tadašnje države,  neprekidno od 1995. g. do stupanjanja na snagu 2006. g.novog pravilnika  usklađenog s evropskim standardima. Od tada do danas neprekidno sam  ovlašćeni lekar AME (Autorizated Medical Examinair) za tu oblast,  aktuelno u skladu sa EASA PART Med. od strane Direktorata za civilno  vazduhoplovstvo Republike Srbije.

Rukovodna zaduženja

•     Od februara 2000.g. do marta 2012. g. obavljao poslove pomoćnika  direktora Zavoda, a zatim šefa sektora za ocenu zdravstene sposobnosti  (promena sistematizacije kompanije). Od 27.03.2012. g. do avgusta 2013.  g. obavljao poslove šefa VMC-a Jat Airways-a (po ranijoj sistematizaciji  direktor) čega sam se dobrovoljno odrekao. Sadašnju kompaniju napustio  po sopstvenoj želji 11.12.2013. g.


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.