grudni hirurg

Prof. dr Vojkan Stanić

no profile

grudni hirurg

Prof. dr Vojkan Stanić

Obrazovanje:

1995. Odbranio doktorsku disertaciju u Vojnomedicinskoj akademiji

1987. Položio specijalistički ispit iz grudne i kardiovaskularne hirurgije

1976. Diplomirao na medicinskom fakultetu u Beogradu


Strani jezici:

Engleski


Stručna usavršavanja:

2005. International Workshop - Minimally Invasive Operating Techniques in Thoracic Surgery, VMA Beograd

1990. Tromesečno usavršavanje u bolnici Royal Brompton Hospital u Londonu, Velika Britanija (prof. dr Piter Golstrow)

1988. Jednomesečno usavršavanje u Kliničkom centru u Ljubljani u Klinici za grudnu hirurgiju


Predmeti edukacije:

2008.  Kos, Grčka, XVIII kongres Svetskog udruženja kardiotorakalnih hirurga

2006.  Beograd, Drugi Kongres Kardiotorakalnih hirurga SCG sa međunarodnim ućešćem

2005.  European School of Oncology (Beograd) predavanje po pozivu

2005.   Sarkomi zida grudnog koša i pluća, predavanje po pozivu, III simpozijum  Udruženja onkoloških hirurga Srbije pod nazivom "Sarkomi mekih tkiva",  Beograd

2005.  International Workshop - Minimally Invasive Operating Techniques in Thoracic Surgery, VMA Beograd

2004.   "Disekcija kod karcinoma pluća", predavanje po pozivu, II simpozijum  Udruženja onkoloških hirurga Srbije pod nazivom Disekciona hirurgija,  Beograd

2004.  Beograd, Prvi Kongres kardiotorakalnih hirurga SCG sa međunarodnim učešćem


Profesionalna članstva

Evropsko udruženje grudnih hirurga

Član Udruženja Balkanske asocijacije onkologa

Član Srpskog lekarskog društva (u predhodnom mandatu je bio predsednik SLD)

Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva

Predsednik Sekcije grudnih hirurga Srpskog lekarskog društva

Generalni sekretar Udruženja kardiotorakalnih hirurga Srbije

Član Upravnog odbora Udruženja onkoloških hirurga Srbije


Publikacije 

Objavio 136 radova u domaćim i inostranim časopisima. Napisao poglavlja u mnogim udžbenicima i monografjama.


U Bel Medic-u može obavljati:

Pleuralne punkcije

Biopsija pleure (biopsija iglom)

Perkutane iglene biopsije (tru kat biopsije) tumora pluća

Torakalna drenaža (drenaža grudnog koša)

Pleurodeza kod malignih i hroničnih izliva (klasična metoda)


VATS  operacije:

• biopsije pleure kod hroničnih i malignih izliva i tumora

• pleurodeza

• biopsije tumorskim promena u plućima i medijastinumu

• biopsija medijastinalnih limfnih čvorova

• operacija reciddivnog pneumotoraksa

• operacije perifernih tumora pluća

• operacija cista medijastinuma

• obostrana simpatektomija kod hiperhidroze dlanova i pazuha i Raynaud-sindroma


Hirurška korekcija deformiteta grudnog koša

• pectus carinatum  (levkaste grudi)

• pectus excavatum  (kokošije grudi)

• deformiteti rebarnih lukova


Operacije tumora zida grudnog koša i vrata

Biopsije limfnih čvorova vrata i pazušnih jama

Torakotomija i sternotomija

Resekcije pluća kod tumora

Operacije tumora medijastinuma

Relaksacija dijafragme

Dekortikacija pluća


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.