anesteziolog

Dr Vukašin Kariklić

 Vukašin Kariklić

anesteziolog

Dr Vukašin Kariklić

Radno iskustvo:

- Opšta bolnica “BEL MEDIC“ od 2011. g.

- Univerzitetski Klinički Centar Tuzla,  od 1982-1992. g.,

   Šef  odseka anestezije na Klinici za ortopedsku hirurgiju,

- Opšta bolnica Kikinda, 1992-1995. g.

- Klinično-bolnički Centar „Zvezdara“, Beograd,

   od 1995-2000. - Šef odseka anestezije na ORL Klinici,

- Specijalna bolnica “Sveti Vid” Beograd, 2000-2011. g.

- Getinge Grupacija od 2013.g.  

   Klinički Direktor za jugoistočnu Evropu


U Bel Medicu radi:

Specijalističke preglede, anesteziju i reanimaciju


Strani jezici: Engleski


Obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, 1982.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu - Specijalizacija iz anesteziologije i reanimatologije, 1988.

Fakultet za projektni menadžment u Beogradu, 2008. g.


Dostignuća i priznanja:

Više  autorskih i koautorskih stručnih radova iz oblasti pulmologije,  anesteziologije, projektnog menadžmenta i menadžmenta u zdravstvu.


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.