internista kardiolog

Dr sc. med. Žaklina Davičević-Elez

 Žaklina Davičević-Elez

internista kardiolog

Dr sc. med. Žaklina Davičević-Elez

Radno iskustvo
2008. - Bel Medic
2014. - Savetnik za Medicinska pitanja, GlaxoSmithKline, Beograd
1998. Specijalista Interne Medicine, Subspecijalista Kardilolog, Vojnomedicinska Akademija, Beograd
1997. Asistent pripravnik za predmet Biohemija,Medicinski fakultet, Beograd

Obrazovanje
2009.  Doktor medicinskih nauka, Tema doktorske teze: “Uloga moždanog  natriuretskog peptida u proceni optimalnog vremena za hirurško lečenje  aortne stenoze”, Vojnomedicinska akademija, Beograd
2006. Subspecijalista Kardiologije, Vojnomedicinska akademija, Beograd
2002.  Magistar medicinskih nauka, Tema magistarske teze: “Antioksidantni  kapacitet limfocita u različitim stadijumima hroničnog oštećenja  bubrega”, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2002. Specijalista Interne Medicine,Vojnomedicinska akademija, Beograd
1996. Doktor medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Strani jezici
Engleski
Nemački

Posebna sfera interesovanja:
Neinvazivna kardiološka dijagnostika-
transtorakalna i transezofagealna eokrdiografija

Stručna usavršavanja
2009-2013. ENGAGE AF-TIMI 48 3rd phase Clinical trial, co-investigator
2006. Stručno usavršavanje iz oblasti ehokardiografije, Echo lab -Prof dr Thomas Binder, University Hospital of Vienna
Allgemeinekrankenhaus (AKH), Beč, Austrija
2005,  2007. Studentska razmena, International students exchange IFMSA,Escola  Paulista de Medicina, UNIFESP-EPM, Sao Paulo, Brasil (1996) Salzburg  Weill Cornell Cardiology Seminars
Kardiologija i Transplantacija srca i pluća

Publikacije
Usmene i poster prezentacije na međunarodnim i domaćim kongresima

U Bel Medicu radi:
Kardiološke i internističke preglede
Neinvazivnu kardiološku dijagnostiku: UZ srca, test fizičkog opterećenja, Holter EKG, Holter krvnog pritiska


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.