urolog

Dr Živko Soldatović

 Živko Soldatović

urolog

Dr Živko Soldatović

Radno iskustvo

  • 2008. - Bel Medic

Obrazovanje

  • 2007. Specijalizacija iz urologije, Vojnomedicinska akademija
  • 2000. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Publikacije

  • Objavio je 3 naučna rada u stručnim časopisima
  • Pogledajte PubMed listing publikacija

Studijski boravci i edukacije

2007. Kurs Evropske škole urologije (EUREP) u Pragu, Češka

U Bel Medic-u može obavljati:

Preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, ultrazvuk abdomena i urotrakta, plasiranje urinarnih katetera, urološke intervencije u lokalnoj i opštoj anesteziji: cirkumciziju, operaciju fimoze


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.