dečji hirurg - urolog

Prof. dr Zoran Radojičić

no profile

dečji hirurg - urolog

Prof. dr Zoran Radojičić

Radno iskustvo

–       Bel Medic

1991.  Univerzitetska dečja klinika Tiršova, Beograd


Obrazovanje

2006.  Doktorat, tema iz oblasti poremećaja rada mokraćne bešike i veziko ureternog refluksa,

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1998.  Magisterijum, tema iz oblasti genitalne hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

2008. Uža specijalizacija dečja urologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1996. Specijalizacija iz dečje  hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

 

Akademsko zvanje

2008.  Docent, predmet hirurgija/dečja hirurgija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1999.  Asistent, predmet hirurgija/dečja hirurgija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

 

Publikacije i nagrade

Autor  je više radova /uglavnom kao prvi autor/ u Journal of Urology. Radio je  recenzije više radova  za Journal of Urology i pisao nekoliko  “editorial comments“ za isti časpois. Teme gore pomenutih publikacija  su: Genitalna hirurgija, Infekcije urotrakta, Disfunkcija bešike i  umokravanje u toku dana kao i Noćno Umokravanje. Sa grupom  najeminetnijih svetskih eksperata pisao je o najaktuelnijim načinima  lečenja Disfunkcija bešike i umokravanju kod dece u »Dialogues in  Pediatric Urology« (Decembar 2009).

 

Strani jezici

Engleski

 

Posebna interesovanja

Dečja  hirurgija i dečja urologija: fimoze i adhezije; nespušteni testis,  ingvinalne kile, varikocela; urogenitalna rekonstruktivna hirurgija:  anomalije penisa, hipospadije, epispadije, ekstrofija mokraćne bešike;  disfunkcja mokrenja i inkontinecija, noćno mokrenje; infekcije urinarnog  trakta; opstruktivne i refluksivne anomalije urotrakta; veziko ureterni  refluks; hidronefroza; klasična dečja hirurška patologija /ingvinalne  kile, apendicitis, povrede...

 

U Bel Medic-u može obavljati:

Preglede pacijenata i lečenje (neoperativno i operativno) gore pomenutih stanja  


Copyright by Bel Medic 2017. All rights reserved.