Zdravstvena i putnička osiguranja

Bel Medic ima ugovore o direktnom plaćanju sa više stranih osiguravajućih kompanija: Allianz, Uniqa, Generali, Wiener Stadtische,  Global Benefits Group, Cigna, David Shield, GMC, Services, , AP Companies, Atena, IMG, Mobility Saint Honore, MetLife, CEGA, AXA PPP, Triglav , Dunav.

Pacijenti osigurani kod ovih kuća ne plaćaju direktno Bel Medicu, već Bel Medic refundira troškove lečenja od osiguravača.

Ugovore o direktnom plaćanju, u slučajevima kad osiguranje pošalje garanciju plaćanja, Bel Medic ima  i sa medicinskim asistencijama: SOS International, Assistance Coris,  Helix i BalkanWide Assistance, Europ Assistance.