Kako zaštititi zdravstvene radnike od asmiptomatske infekcije korona virusom

Zdravsteveni radnici se suočavaju sa povišenim rizikom od izlaganja infektivnim bolestima, uključujuči novi korona virus (COVID-19).

Od vitalnog je značaja da se zaštite zdravstveni radnici ne samo kako bi se obezbedilo neprekidno lečenje pacijenata i kako bismo bili sigurni da oni ne prenose zarazu, već i kako bi se ti ljudi zbog njih samih i njihovih porodica zaštitili od bolesti.

COVID-19 se prenosi kašljanjem ili putem respiratornih kapljica, kontaktom sa telesnim tečnostima (krvlju, pljuvačkom i sl.) ili dodirivanje zaraženih površina.

Prema nedavno objavljenim preporukama Kineske nacionalne zdravstvene komisije, upala pluća koju izaziva COVID-19 svrstana je među infekcije B grupe, što je ista kategorija kao i svi dugi infektivni virusi kao što je težak akutni respiratorni sindrom (SARS) i izuzeno patogen ptičji grip (HPAI). Međutim, sadašnje preporuke predlažu preduzimanje zaštitnih mera za sve zdravstvene radnike, slične onima koje su indikovane za infekcije A grupe – kategoriju koja je rezervisana za izuzetno infektivne patogene, kao što su kolera i kuga.

Svetska zdravstvena organizacija potvrdila je 8.098 slučajeva zaraženih i 774 umlih (9,6%) tokom epidemije SARS-a 2002, a od tog broja 1.707 (21%) bili su zdravstveni radnici.

Naučni dokazi do kojih se nedavno došlo ukazuju da čak i neko ko nema simptome COVID-19 može vrlo efikasno da ga prenese, a uobičajeni načini zaštite, kao što su maske, ne pružaju dovoljnu zaštitu. Jedan desetogodišnji dečak, koji je bio zaražen virusom COVID-19, nije imao simptome, ali je imao vidljive promene na snimku pluća, a infekcija je potvrđena i analizom krvi. Jedan drugi bolesnik koji je bio podvrgnut  operaciji u jednoj bolnici u Vuhanu zarazio je četrnaestoro zdravstvenih radnika čak i pre nego što je dobio visoku temperaturu. Štaviše, jedan medicinski stručnjak koji je posetio Vuhan da bi istražio epidemiju COVID-19, pošto se vratio u Peking, prvo je dobio konjunktivitis na donjem kapku levog oka, a potom su se pojavili simptomi upale sluznice i visoka temperatura. Njegov test na COVID-19 je bio pozitivan, što znači da je virus zahvatio nerespiratorne sluznice, a time se pokazalo da su maske samo donekle efikasne. Jedan pacijent koji je putovao iz Šangaja do Nemačke da bi prisustvovao jednom sastanku nije imamo simptome sve dok nije ušao u avion na povatku u Šangaj.

Međutim, utvrđeno je da su dvoje ljudi koji su bili u bliskom kontaktu sa ovim pacijentom i još dvoje sa kojima nije imao blizak kontakt bili zaraženi COVID-19. Ovaj nedavni slučaj pokazuje da ne samo da pacijetni bez simptoma mogu da uspešno prenesu virus već i da pacijenti mogu da raseju velike količine virusa i zaraze druge čak i pošto su se oporavili od akutne bolesti. Ovakvi nalazi zahtevaju agresivne mere (kao što su N95 maske, zaštitne naočari i zaštitna odela) da bi se osigurala bezbednost zdravstvenih radnika tokom ove epidemije COVID-19, kao i tokom budućih epidemija, posebno u prvim fazama kada još uvek ne postoji dovoljno informacija o prenošenju i infektivnom potencijalu određenog virusa.

Izvor: https://www.thelancet.com/

Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!