Finansijski kontrolor


OPŠTI USLOVI:

MOTIVISANOST, PEDANTNOST, ORGANIZOVANOST I POSVEĆENOST


USLOVI:

 • Minimum VI stepen stručne spreme iz oblasti ekonomije
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima finansijske kontrole, analize, revizije i sličnim poslovima
 • Odlično znanje engleskog jezika
 • Poznavanje rada na računaru i aktivno korišćenje Navision-a ili neke druge poslovne aplikacije (ERP)


ULOGA I ODGOVORNOSTI:

 • Kreiranje finansijskih izveštaja na mesečnom, kvartalnom i godišnjem nivou za potrebe menadžmenta
 • Definisanje i unapređenje setova izveštavanja
 • Izrada analize profitabilnosti usluga i segmenata poslovanja
 • Izrada analitičkih izveštaja na mesečnom nivou za praćenje visine troškova
 • Definisanje ključnih pokazatelja poslovanja i izveštavanje na dnevnoj, nedeljnoj, mesečnoj bazi
 • Organizacija, prisustvovanje i kontrola redovnih i vanrednih popisa
 • Kontorla ažurnosti knjiženja na mesečnom nivou
 • Uspostavljanje procesa i učestvovanje u izradi budgeta i foreacta
 • Saradnja sa IT sektorom radi unapređenja sistema i integracije poslovnih procesa
 • Kontrola usklađenosti radnih procesa sa usvojenim procedurama i aktivno učestvovanje u definisanju novih procedura
 • Poznavanje računovodtsvenih standarda, praćenje propisa i pružanje podrške sektoru računovodstva na dnevnoj bazi, kao i za potrebe revizije finansijski izveštaja
 • Ad hoc analize


NUDIMO:

 • Dobre uslove rada u dinamičnom i timski orijentisanom okruženju
 • Rad sa najistaknutijim lekarima, priznatim stručnjacima u svojim oblastima
 • Rad u luksuznom prostoru sa najsavremenijom opremom
 • Mogućnost kontinuiranog usavršavanja i razvoja karijere
 • Stimulativnu zaradu


Javićemo se samo kandidatima koji uđu u uži krug i za njih će biti organizovan proces selekcije.

CV pošaljite na konkurs@belmedic.com, najkasnije do 12.1.2019.

Copyright by Bel Medic 2019. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!