Saradnik za HR administraciju

OPŠTI USLOVI:

MOTIVISANOST, PEDANTNOST, ORGANIZOVANOST I POSVEĆENOST

USLOVI:

 • IV – VII stepen stručne spreme (pravne ili ekonomske struke).
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva na sličnim poslovima.
 • Poznavanje zakona o radu.
 • Znanje engleskog jezika.
 • Poznavanje rada na računaru.


ULOGA I ODGOVORNOSTI:

 • Vršenje kompletnog kadrovsko-administrativnog posla; izrada ugovora i drugih radno-pravnih akata u saradnji sa advokatskom kancelarijom.
 • Vršenje ažuriranja baze podataka kadrova.
 • Slanje obračunskih listova, izrada obrazaca u vezi sa isplatom zarade, naknade zarada i troškova zaposlenih, kao i ostalih ličnih primanja.
 • Izrada procedure u vezi sa kadrovskom administracijom i praćenje pravnih propisa.
 • Kreiranje dosijea zaposlenih i ažurno vođenje brige i evidencije o njima.

   

NUDIMO:

 • Dobre uslove rada u dinamičnom i timski orijentisanom okruženju
 • Rad sa najistaknutijim lekarima, priznatim stručnjacima u svojim oblastima
 • Rad u luksuznom prostoru sa najsavremenijom opremom
 • Mogućnost kontinuiranog usavršavanja i razvoja karijere
 • Stimulativnu zaradu


Za kandidate koji uđu u uži krug biće organizovan proces selekcije.

CV pošaljite na konkurs@belmedic.com

Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!