Specijalista za kreditnu kontrolu


OPŠTI USLOVI:

MOTIVISANOST, PEDANTNOST, ORGANIZOVANOST I POSVEĆENOST


USLOVI:

 • Minimum VI stepen stručne spreme iz oblasti ekonomije
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima finansijske kontrole, analize, revizije i sličnim poslovima
 • Odlično znanje engleskog jezika
 • Poznavanje rada na računaru i aktivno korišćenje Navision-a ili neke druge poslovne aplikacije (ERP)


ULOGA I ODGOVORNOSTI:

 • Analizira finansijski položaj klijenata i aktivno učestvuje u definisanju politike prodaje
 • Prati naplatu potraživanja i organizuje aktivnosti u okviru timova koji se bave fakturisanjem i naplatom potraživanja od korporativnih klijenata, domaćih i stranih osiguravajućih društava i ostalih klijenata
 • Na dnevnoj osnovi prati naplatu potraživanja o kretanju potraživanja i izveštava menadžement
 • Priprema i analizira starosnu strukturu potraživanja i daje predloge rešenja kako da se unapredi proces naplate kreditni rizik smanji
 • Na dnevnoj osnovi sarađuje sa korporativnim klijentima i osiguravajućim društvima radi osiguranja naplate potraživanja u definisanim rokovima
 • Usklađuje iznose potraživanja sa svim klijentima i daje procenu naplate potraživanja i rizika
 • Obezbežuje i nadgleda da su uplate adekvatno rasknjižene i da se sva dokumentacija adekvatno proknjiži u skladu sa računovodstvenim propisima
 • Priprema izveštaje, projekcije, budžete po nalogu nadređenog


NUDIMO:

 • Dobre uslove rada u dinamičnom i timski orijentisanom okruženju
 • Rad sa najistaknutijim lekarima, priznatim stručnjacima u svojim oblastima
 • Rad u luksuznom prostoru sa najsavremenijom opremom
 • Mogućnost kontinuiranog usavršavanja i razvoja karijere
 • Stimulativnu zaradu


Javićemo se samo kandidatima koji uđu u uži krug i za njih će biti organizovan proces selekcije.

CV pošaljite na konkurs@belmedic.com, najkasnije do 12.1.2019.

Copyright by Bel Medic 2019. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!