Operativni direktor

Igor Živić

Igor Živić

Igor Živić

Radno iskustvo
2019. - Bel Medic
2018. - 2019. – Specijalna bolnica za dermatovenerologiju „IOANNA MediGroup“ – direktor bolnice
2017. - 2018. – MediGroup – direktor nabavke
2015. - 2017. – Killerspin doo-COO
2006. - 2015. – Fresenius Medical Care Srbija-Direktor sektora operacije i logistike
1998. - 2005. – Hemofarm

U Bel Medicu radi
Zamenik generalnog direktora

Obrazovanje
1994. – 1998. – Diplomirani ekonomista, Ekonomski fakultet, Beograd Bachelor's degree, Marketing

Ključni projekti
Implementacija SAP – Hemofarm doo
Implementacija MS Axapta – Fresenius Medical Care doo
Implementacija business process management-a I SAP ‘ Fresenius Medical Care doo (globalni projekat)
Izgradnja nove fabrike – Fresenius Medical Care doo
Projekti otvaranja bolnica za hemodijalizu

Strani jezici
Engleski - napredni nivo
Nemački - osnovni nivo


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!