Direktor Službe za ljudske resurse

Ivana Vlahović

Ivana Vlahović

Ivana Vlahović, dipomirani inženjer organizacionih nauka, vodi službu za ljudske resurse u Bel Medic bolničkom sistemu. Ivana je zadužena za realizaciju mnogobrojnih poslova iz oblasti ljudksih resursa, između ostalog i za implementaciju različitih alata za procenu kompetencija i profesionalni rezvoj zaposlenih, kao i implementaciju, promociju i vođenje projekata inovacija u kompaniji. Pre Bel Medica, Ivana je radila na raznim odgovornim pozicijama u okviru Delta Generali osiguranja.

RADNO MESTO / RADNO ISKUSTVO

2015 - i dalje, Bel Medic
2014 – 2015., Patent co.
2012 – 2014., Bel Medic
2006 – 2012., Delta Generali Osiguranje
2010 – 2012., Direktor Direkcije za ljudske resurse i organizaciju
2008 – 2009., Menadžer za regrutaciju i selekciju
2006 – 2008., Saradnik za regrutaciju i selekciju
2006., Društvo Srbije za odnose s javnošću, Poslovni asistent, Beograd

OBRAZOVANJE

2001 – 2006., Diplomirani inženjer organizacionih nauka, Fakultet organizacionih nauka

KLJUČNI PROJEKTI

Osnivanje Delta Generali Akademije (sveobuhvatnog sistema edukacije zaposlenih)
Implementacija različitih alata za procenu kompetencija i profesionalni razvoj zaposlenih
Izrada i redizajn pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova (reorganizacija kompanije)
Implementacija procesa istraživanja zadovoljstva zaposlenih i sprovođenje plana mera na osnovu rezultata istraživanja
Proces optimizacije troškova radne snage (vođenje procesa smanjenja broja zaposlenih, pravno savetovanje i pregovaranje sa zaposlenima i njihovim zastupnicima)
Vansudsko rešavanje radnih sporova
Implementacija sistema bonusa u kompaniji
Implementacija sistema procene učinka zaposlenih
Pravljenje budžeta zarada po organizacionim jedinicama, njegovo praćenje i kontrola
Implementacija, promocija i vođenje projekta inovacija u kompaniji

STRANI JEZICI

Engleski - napredni nivo
Italijanski - osnovni nivo