Načelnik ambulantno polikliničke službe

Prim. dr Nataša Radosavljević

Nataša Radosavljević

Nataša Radosavljević

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Specijalističke   preglede reumatologa, muskuloskeletni ultrazvuk, lokalne i   intraartikularne aplikacije lekova i artrocenteze pod kontrolom   ultrazvuka.

Specijalističke preglede iz oblasti fizikalne  medicine i  rehabilitacije, kreiranje i sprovođenje rehabilitacionog  programa posle  povreda i operacija, reumatskih i neuroloških oboljenja.

Radno mesto / Radno iskustvo:

2017.  –  Bel Medic

1991. -    Medicinski direktor, Institut za rehabilitaciju Beograd, organizacioni deo Selters, Mladenovac

Angažovana   na radu u  hospitalnoj službi u lečenju i rehabilitaciji pacijenata sa   reumatološkim, ortopedskim i neurološkim oboljenjima, kao i u   reumatološkoj ambulanti

Obrazovanje:

2013. Doktorat, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

2008. Uža specijalizacija iz reumatologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

2005. Magisterijum, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1999.   Specijalizacija fizikalne medicine i rehabilitacije, Medicinski   fakultet Univerziteta u Beogradu 1991. Doktor medicine, Medicinski   fakultet Univerziteta u Beogradu

Publikacije:

Autor ili koautor 97 naučnih radova od kojih je 10 (deset) na SCI listi

Strani jezici:

Engleski

Posebna sfera interesovanja:

Dijagnostički muskuloskeletni ultrazvuk i intervencije (aplikacije lekova i punkcije) pod kontrolom ultrazvuka.

Dostignuća i priznanja:

2009. Titula Primarijusa dodeljena od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije

Naučni saradnik Medicinskog Fakulteta u Beogadu, predmet Fizikalna medicina i rehabilitacija


Copyright by Bel Medic 2019. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!