Direktor službe za kontrolu kvaliteta

Olivera Veljanović

Olivera Veljanović

Olivera Veljanović, direktorka službe za kontrolu kvaliteta u Bel Medicu, svojim znanjem i energijom doprinosi kontinuiranom poboljšavanju kvaliteta rada Bel Medica. Svakodnevnim zalaganjem kontroliše pružanje medicinskih usluga na najvišem profesionalnom nivou i sa svojim timom unapređuje procese, a sve u cilju pružanja vrhunske usluge i bezbednosti pacijenata. Neprestani i predan rad tima za kontrolu kvaliteta doprineo je da u 2016. godini Bel Medic uspešno prođe veliku resertifikaciju za ISO standard 9001 prema novoj verziji 2015 i dobije dva nova sertifikata – 14001, standard za zaštitu životne sredine, i HACCP, standard za upravljanje bezbednosti hrane. Od juna 2017. godine postala je spoljni ocenjivač Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije AZUS.

RADNO MESTO / RADNO ISKUSTVO

Od 2010. do 2013. i od 2014. do danas direktor je službe za kontrolu kvaliteta i razvoj u „Bel Medicu“
Od 2013. do 2014. asistent generalnog direktora, „Agroposlovi“ d.o.o.
Od 2007. do 2010. pomoćnik predsednika Upravnog odbora, JP PTT Saobraćaja "Srbija"
Poslovi simultanog i konsekutivnog prevođenja
PROHELVETIA – prevodi intervjua i saradnik na realizaciji kulturnih projekata
„Napred“ - poslovna korespodencija, prevođenje tehničke dokumentacije
FONET/L&P magazin - prevod novinskih članaka, reportaža i kritika pozorišnih komada
Pozorišta/Institucije kulture - prevodilačka asistencija pozorišnim i kulturnim institucijama

OBRAZOVANJE

2008 – 2010.
Diplomirani komunikolog, Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum, smer komunikologija
1996 – 2001.
Filološki fakultet u Beogradu, Odsek Germanistika, Katedra za nemački jezik, apsolvent

OBUKE I POSLOVNO USAVRŠAVANJE

Teorijska i praktična obuka za spoljne ocenjivače, AZUS, 2017.
MBA studije Mokrogorska škola menadžmenta, 2015 – 2016.
Altius, Controling u kompanijama, 2010.
Poslovna akademija Američke privredne komore u Srbiji, program obuke namenjen usavršavanju menadžera, 2013.
Liderstvo - javni narativ, obuka održana prema metodologiji Harvarda na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju FEFA, jun 2013.

OSTALA ANGAŽOVANJA

Dobrovoljan rad na projektima iz oblasti dečjeg vaspitanja i kulture.

STRANI JEZICI

Nemački
Engleski
Francuski