Direktor bolničke službe

Prof. dr Sanja Simić Ogrizović

Sanja Simić Ogrizović

Sanja Simić Ogrizović

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Internističke preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, ultrazvuk abdomena i uro trakta

Radno mesto / Radno iskustvo:

2003. -  Bel Medic

1987. -  Klinika za nefrologiju Kliničkog Centra Srbije

Obrazovanje:

2008. - Profesor, Katedra interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1998. - Doktorat na temu ’’Uzrok i prognoza hroničnog odbacivanja bubrežnog alografta’’

1992. - Magisterijum iz nefrologije na temu ’’Laboratorijski parametri u akutnom odbacivanju transplantiranog bubrega’’

1993. -  Specijalizacija iz interne medicine

1985. -  Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Publikacije:

Objavila je veliki broj stručnih naučnih radova

Pogledajte PubMed listing publikacija

Stručne aktivnosti:

2005. - Starenje i bolesti bubrega; razvijanje strategije za rano otkrivanje, prevenciju i lečenje

1999. - 2005. - Istraživanja biohemijskih i molekularnih osnova kardiovaskularnih bolesti u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji

1999.  - 2000. - Interakcija receptora, biološka efikasnost i klinička primena  novih  D-SEKO steroidnih receptora Korelacija između imunoloških i  metaboličkih  poremećaja u bolesti bubrega

1999. - 2000. - Fresenius Medical Care - projekat za mlade nefrologe, Dusseldorf, Nemačka

Dostignuća i priznanja:

Osvajala   je nagrade za najbolju poster prezentaciju, najbolji abstrakt i  nagradu  ’’Hemmomed grant’’ 2004. za rad ’’Uloga depresije u pacijenata  na  hemodijalizi’’


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!