Albumini

Biohemija

ŠTA SU ALBUMINI?

Albumini su proteini koji se stvaraju u jetri. Albumini imaju  značajnu ulogu u prenosu malih molekula (bilirubina, hormona i lekova)  kroz cirkulaciju i sprečavaju prolazak tečnosti iz cirkulacije u okolna  tkiva.

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

Određivanje nivoa albumina u krvnoj plazmi izvodi se u cilju  otkrivanja i praćenja raličitih bolesti jetre i bubrega, procene  nutritivnog statusa i procene zdravstvenog stanja bolesnika  pre/tokom/posle operacije.

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Uzorak krvi se može uzeti iz vene na ruci.

PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!