Alfa amilaza

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

Radi se primarno u dijagnostici i praćenju akutnog pankreatitisa ,  ali se ponekad koristi i za dijagnozu i praćenje hroničnog pankreatitisa  i drugih oboljenja pankreasa, ali i kod dijagnoze i praćenja oboljenja  pljuvačnih žlezda.

KADA SE RADI ANALIZA?

Kada pacijent ima simptome oboljenja pankreasa, kao što su jak  abdominalni bol, groznica, gubitak apetita i povraćanje, ili kod sumnje  na obolenja pljuvačnih žlezda.

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Uzorak krvi se može uzeti iz vene na ruci, ali kao uzorak mogu da  posluže i nasumični uzorak urina, uzorak 24-časovnog urina ili  peritonealna tečnosti.

PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema.

zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
600,00
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!