Alfa amilaza u urinu

Urin

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

Radi se primarno u dijagnostici i praćenju akutnog pankreatitisa, ali se ponekad koristi i za dijagnozu i praćenje hroničnog pankreatitisa i drugih oboljenja pankreasa, ali i kod dijagnoze i praćenja oboljenja pljuvačnih žlezda.

KADA SE RADI ANALIZA?

Kada pacijent ima simptome oboljenja pankreasa, kao što su jak abdominalni bol, groznica, gubitak apetita i povraćanje, ili kod sumnje na obolenja pljuvačnih žlezda.

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Nasumični uzorak urina ili uzorak 24-časovnog urina.

* Videti uputstvo za sakupljanje 24-časovnog urina

PRIPREMA

Nije potrebna posebna pripremaIme i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!