Alkohol u krvi

Biohemija

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

Kod osoba koje zloupotrebljavaju alkohol.

KADA SE RADI ANALIZA?

Kod osobe koje pokazuju simptome intoksifikacije alkoholom.

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Uzorak krvi se može uzeti iz vene na ruci, kao uzorak može da posluži i nasumičan uzorak urina.

PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!