AMA (ANTIMITOHONDRIJALNA) M2 At

Imunologija

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

Kao pomoć u dijagnostici primarne bilijarna ciroze

KADA SE RADI ANALIZA?

Kod osoba koje imaju abnormale rezultate jetrinih enzima i/ili kada lekar sumnja na primarnu bilijarnu cirozu.

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Uzorak krvi se može uzeti iz vene na ruci.

PRIPREMA

Nije potrebna priprema.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!