AMH (Anti-Milerov hormon)

Polni hormoni

AMH (Anti-Milerov hormon)

ŠTA JE AMH?

AMH je Anti Milerov hormon koji se stvara u testisima kod muškaraca i  u jajnicima kod žena. Uloga Anti Milerovog hormona u organizmu zavisi  od pola i uzrasta. Kod dečaka u najranijem uzrastu AMH ima ulogu u  sprečavanju razvoja ženskih polnih organa. Kod devojčica AMH ima ulogu u  omogućavanju razvoja ženskih polnih organa. Kod žena u reproduktivnom  periodu AMH ima značajnu ulogu u preciznoj regulaciji cikličnih  varijacija FSH (folikulostimulišućeg hormona) i LH (luteinizirajućeg  hormona) u toku menstrualnog ciklusa, naročito u procesu sazrevanja  jajne ćelije i u ovulaciji. Koncentracija AMH u krvi kod žena u toku  reproduktivnog perioda ukazuje na stepen rasta i razvoja folikula.

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

Određivanje nivoa AMH u krvi se ne izvodi rutinski. Kod žena se ova  analiza koristi u proceni funkcije jajnika pri planiranju veštačke  oplodnje ili u cilju procene vremenskog okvira u kome će žena ući u  menopauzu. AMH se može koristiti u cilju procene uzroka tegoa koje ima, a  koje se mogu pripisati policističnom ovarijalnom sindromu. Ova analiza  se može izvoditi u cilju procene efikasnosti terapije za karcinom  jajnika i u cilju praćenja ove bolesti; može se izvoditi i kod procene  uzroka nepotpunog spuštanja testisa kod dečaka i kod nejasno  diferenciranih polnih organa.

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Uzorak krvi se uzima iz vene na ruci.

DA LI JE POTREBNA PRIPREMA?

Nije potrebna posebna priprema.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.