AMH (Anti-Milerov hormon)

ŠTA JE AMH?

AMH je Anti Milerov hormon koji se stvara u testisima kod muškaraca i  u jajnicima kod žena. Uloga Anti Milerovog hormona u organizmu zavisi  od pola i uzrasta. Kod dečaka u najranijem uzrastu AMH ima ulogu u  sprečavanju razvoja ženskih polnih organa. Kod devojčica AMH ima ulogu u  omogućavanju razvoja ženskih polnih organa. Kod žena u reproduktivnom  periodu AMH ima značajnu ulogu u preciznoj regulaciji cikličnih  varijacija FSH (folikulostimulišućeg hormona) i LH (luteinizirajućeg  hormona) u toku menstrualnog ciklusa, naročito u procesu sazrevanja  jajne ćelije i u ovulaciji. Koncentracija AMH u krvi kod žena u toku  reproduktivnog perioda ukazuje na stepen rasta i razvoja folikula.

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

Određivanje nivoa AMH u krvi se ne izvodi rutinski. Kod žena se ova  analiza koristi u proceni funkcije jajnika pri planiranju veštačke  oplodnje ili u cilju procene vremenskog okvira u kome će žena ući u  menopauzu. AMH se može koristiti u cilju procene uzroka tegoa koje ima, a  koje se mogu pripisati policističnom ovarijalnom sindromu. Ova analiza  se može izvoditi u cilju procene efikasnosti terapije za karcinom  jajnika i u cilju praćenja ove bolesti; može se izvoditi i kod procene  uzroka nepotpunog spuštanja testisa kod dečaka i kod nejasno  diferenciranih polnih organa.

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Uzorak krvi se uzima iz vene na ruci.

DA LI JE POTREBNA PRIPREMA?

Nije potrebna posebna priprema.

zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
2.300,00
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!