ANCA

Imunologija

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

-Kao pomoć u dijagnostici, a ponekad i praćenju terapije nekih autoimunih oboljenja kao što su sistemski vaskulitis.
-Kao pomoć u diferenciranju između Kronove bolesti i ulceroznog kolitisa, dve najčešće zapaljenske bolesti creva.

KADA SE RADI ANALIZA?

-Kod osoba koje imaju simptome ili kada lekar sumnja na autoimuni  vaskulitis; ponekad se koristi za praćenje efekasnosti terapije  autoimunog vaskulitisa
-Kod osoba koje imaju simptome ili kad lekar  sumnja na zapaljensku bolesti creva; kada lekar želi da diferencira  kronovu bolest od ulceroznog kolitisa.

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Uzorak krvi se može uzeti iz vene na ruci.

PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema. 


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!