Anestezija

ŠTA JE ANESTEZIJA?

Anestezija je privremeno izazvano stanje u kom pacijent ne oseća bol.  Anestezija se postiže korišćenjem lekova koji se zovu anestetici.  Određeni anestetici dovode i do relaksacije mišića, amnezije i  omogućavaju postizanje besvesnog stanja, što je naročito bitno prilikom  izvođenja operacija i intervencija koje bez korišćenja anestezije mogu  izazvati jak ili neizdrživ bol kod pacijenta.

VRSTE ANESTEZIJE

1. Lokalna anestezija
2. Regionalna anestezija
3. Analgosedacija
4. Opšta anestezija

1.Lokalna anestezija

Lokalna anestezija podrazumeva davanje lokalnog anestetika u određeni  deo tela (operativno polje, deo kože sa kog treba ukloniti mladež).  Lokalni anestetik se može ubrizgati ili naneti direktno na kožu ili  sluzokožu čime se postiže uklanjanje osećaja bola sa tog dela tela.  Pacijent je sve vreme u budnom stanju.

2.Regionalna anestezija

Regionalna anestezija omogućava uklanjanje bola sa većeg dela tela.  Postiže se ubrizgavanjem anestetika uz pomoć injekcije ili katetera.  Pacijent je sve vreme budan, ali ne oseća bol u tom delu tela. Ovaj tip  anestezije se koristi prilikom prođaja (epiduralna anestezija) ili  prilikom različitih hirurških procedura koje se izvode na ekstemitetima.

3.Opšta anestezija

Opšta anestezija se postiže ubrizgavanjem anestetika u venu  (intravenski) ili preko maske. Opšta anestezija se koristi kod velikih  operacija (operacije na srcu, zamena kuka). Tokom izvođenja operacija  ili intervencija u opštoj anesteziji pacijent nije u svesnom stanju.

Koja vrsta anestezije će se koristiti zavisi od:

• Zdravstvenog stanja pacijenta (osnovna bolest, pridružene bolesti, alergije na lekove ili poznata alergija na anestetik).
• Tipa operativnog zahvata ili tipa intervencije.
• Rezultata laboratorijskih i dijagnostičkih testova.
•  Želje pacijenta (ponekad je moguće da birate vrstu anesteziju u kojoj  će se obavljati intervencija/operacija, ali kod hitnih stanja i kod  određenih zahvata to najčešće nije moguće).

RIZICI I KOMPLIKACIJE ANESTEZIJE

• Svako uvođenje u anesteziju praćeno je određenim rzikom od nastanka  komplikacija. Rizik od nastanka komplikacija zavisi od vrste anestezije  koja se koristi, godišta pacijenta, zdravstvenog stanja i individualne  reakcije na anestetik.
• Kod zdravih ljudi komplikacije nastaju retko.
• Uzimanje određenih lekova, konzumiranje alkohola i pušenje mogu povećati rizik od nastanka komplikacija.

Tokom anestezije

Anesteziolog prati Vaše stanje tokom anestezije. Sve vreme se prati  krvni pritisak, disanje, puls i drugi vitalni parametri. Ukoliko postoji  potreba anesteziolog će Vam dodavati anestetik kako bi se bol tokom  procedure efikasno uklonio.

Buđenje nakon anestezije

• Kada se operacija završi anesteziolog prestaje sa davanjem  anestetika i pacijent počinje da se budi. Nakon procedure anesteziolog  poništava delovanje anestetika dodavanjem određenih lekova.
• Anestetik se iz organizma može ukloniti mokraćom, putem žuči i disanjem.
•  Koliko ćete se brzo probuditi iz anestezije zavisi od brojnih uzroka,  kao što su dužina i opsežnost operacije i opšte zdravstveno stanje.
•  Glavna uloga anesteziologa je da Vas adekvatno zbrine tokom procedure i  da se po okončanoj operaciji prijatno probudite i da ne osećate bol.

zakazite pregled
pisite nam
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!