Anti ds DNA

Imunologija

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

Kao pomoć u dijagnostici i praćenju terapije sistemskog lupusa eritematozusa.

KADA SE RADI ANALIZA?

Kod osoba koje imaju pozitivan ANA test i znake i simptome povezane  sa lupusom, kao što su perzistentni umor i salabost, bol u više  zglobova, crvenilo kože preko nosa i obraza, osetljivost kože na  svetlost; periodično kod osoba sa potvđenom dijagnozom lupusa.

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Uzorak krvi se može uzeti iz vene na ruci.

PRIPREMA

Nije potrebna priprema. 


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!