Anti Xa

Hematološke analize

ŠTA JE ANTI XA?

Anti Xa je laboratorijska analiza kojom se prati antikoagulantni  efekat (efekat sprečavanja zgrušavanja krvi) Heparina (nefrakcionisanog  Heparina) i niskomolekularnog Heparina (LMWH) i njihov nivo u krvnoj  plazmi.

KADA SE RADI ANALIZA?

Ova analiza se radi u cilju monitoringa (praćenja) terapije niskomolekularnim i nefakcionisanim heparinom.

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Uzorak krvi se može uzeti iz vene na ruci.

PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema (krv je potrebno vaditi 4 sata od poslednje terapijie).


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!