APO A I

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

Da se odredi da li neko ima adekvatan nivo apo A1 , naročito ako ima  nizak nivo HDL-a kao i da se proceni rizik od dobijanja srčane bolesti.

KADA SE RADI ANALIZA?

Kod osoba koje imaju visok nivo holesterola i triglicerida i/ili  familijarnu istoriju kardiovaskularne bolesti; kada lekar želi da  proceni nečiji rizik od dobijanja srčane bolesti, kod praćenja  efikasnosti terapije za snižavanje lipida i/ili promene stila života.

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Uzorak krvi se može uzeti iz vene na ruci.

PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema. Pošto se ovaj test radi zajedno sa  ostalim analizama iz lipidnog panela, potrebno je gladovanje 9 do 12  sati pre obavljanja analiza.

zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
800,00
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!