APO B

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

Da se odredi da li neko ima povećan rizik od dobijanja  kardiovaskularne bolesti, ponekad se korisiti kao pomoć u praćenju  terapije za snižavanje holesterola ili da se dijagnostifikuje retki  nasledni nedostatak apo B.

KADA SE RADI ANALIZA?

Kod osoba koje imaju familijarnu istoriju kardiovaskularne bolesti  i/ili visok nivo holesterola i triglicerida i lekar želi da proceni  njihov rizik od dobijanja srčane bolesti, periodično kod praćenja  efikasnosti terapije za snižavanje lipida, i kada lekar sumnja na  nasleni nedostatak apo B.

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Uzorak krvi se može uzeti iz vene na ruci.

PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema. Pošto se ovaj test radi zajedno sa  ostalim analizama iz lipidnog panela, potrebno je gladovanje 9 do 12  sati pre obavljanja analiza.

zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
800,00
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!