Bakar

Elektroliti / Metali / Oligoelementi

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

Da se proceni nivo bakra u krvi , kao pomoć kod dijagnoze Wilsonove  bolesti, ponekad da se otkrije nedostatk ili višak bakra u organiznu.

KADA SE RADI ANALIZA?

Kod osoba koje imaju žuticu, slabosti, abdomini bol, promene u  ponašanju, tremor i druge simptome koji leakar navode da su posledica  Wilsonove bolesti; retko kod nedostatka ili viška bakra u organizmu; kod  terapije stanja povetzanih sa poremećenim metabolizmoin bakra.

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Uzorak krvi se može uzeti iz vene na ruci, kao uzorak može da posluži i nasumičan uzorak urina il i uzorak 24-časovnog urina.

PRIPREMA

Uglavnom se zahteva noćno gladovanje od najmanje 8 sati bez hrane.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!