Beta 2 mikroglobulin

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

Primarno se koristi kao pomoć u dijagnostici i kod davanja prognoze nekih oblika tumora, uključujući multipli mijelom i limfom.

KADA SE RADI ANALIZA?

Kod osoba kod kojih su dijagnostikovani multipli mijelom ili limfom,  za praćenje toka bolesti i da bi se procenio odgovor na terapiju.

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Uzorak krvi se uzima iz vene na ruci, ponekad se prikuplja 24-časovni urin, retko se uzima uzorak cerebrospinalne tečnosti.

PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema.

zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
1.400,00
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!