Bikarbonati

Elektroliti / Metali / Oligoelementi

ŠTA SU BIKARBONATI?

Bikarbonati nastaju kao raspadni produkt metabolizma u ogranizmu.  Imaju ulogu hemijskog pufera koji održava pH krvi u normali (sprečava da  krv bude suviše kisela ili suviše bazna). Najčešće se ispituju zajedno  sa ostalim elektrolitima: Natrijumom, Kalijumom i Hloridima.  Koncentracija bikarbonata se može određivati i u okviru arterijskih  gasnih analiza.

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

Laboratorijsko određivanje koncentracije Bikarbonata izvodi se u  cilju ispitivanja oboljenja i stanja koja utiču na koncentraciju  Bikarbonata u krvi, kao što su: bolesti pluća, bubrega i razna druga  metabolička stanja.

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Uzorak krvi se uzima iz vene na ruci.

PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!