Bimanuelni palpatorni pregled dojki

ŠTA JE BIMANUELNI PALPATORNI PREGLED DOJKI?

Predstavlja pregled dojki palpacijom-pipanjem sa obe ruke  (bimanuelno). Prvo se vrši inspekcija-posmatranje dojki, nakon čega se  pristupa bimanuelnom palpatornom pregledu.

INDIKACIJE / ZAŠTO SE RADI?

U cilju uočavanja promena u veličini, izgledu i građi dojki (kod  benignih tumora, karcnima dojke, zapaljenja mlečne žlezde itd...).

KAKO SE IZVODI?

  • Inspekcija- posmatranje simetrije, oblika, položaja, boje kože, venskog crteža, postojanja promena iznad nivoa kože, ekcematoznih  promena, uvučenosti bradavica...
  • Bimanuelni palpatorni pregled  dojki se obavlja kada je pacijentkinja u sedećem ili ležećem položaju i  uključuje pregled nadključnih jama, tkiva dojki i pazušnih jama. Palpatonim pregledom mogu se otkriti promene u konzistenciji tkiva dojki  (npr. čvorići). Ovim pregledom može se utvrditi i bolna osetljivost dojki, postojanje uvećanih limfnih čvorića u natključnim i pazušnim jamama. Svim ženama se nakon navršene 20-te godine preporučuje preventivni bimanuelni palpatorni pregled dojki koji obavlja hirurg  onkolog.
  • Savet: Tokom bimanuelnog pregleda vrši se obuka  pacijentkinje za samopregled dojki. Samopregled dojki svaka žena treba  da radi jednom mesečno nakon 20-te godine života.

POTENCIJALNI RIZICI

Pregled ne nosi nikakav rizik.

NAKON BIMANUELNOG PALPATORNOG PREGLEDA DOJKI

Možete se vratiti uobičajenim dnevnim aktivnostima.

zakazite pregled
pisite nam
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!