Bimanuelni palpatorni pregled dojki

Onkologija

ŠTA JE BIMANUELNI PALPATORNI PREGLED DOJKI?

Predstavlja pregled dojki palpacijom-pipanjem sa obe ruke  (bimanuelno). Prvo se vrši inspekcija-posmatranje dojki, nakon čega se  pristupa bimanuelnom palpatornom pregledu.

INDIKACIJE / ZAŠTO SE RADI?

U cilju uočavanja promena u veličini, izgledu i građi dojki (kod  benignih tumora, karcnima dojke, zapaljenja mlečne žlezde itd...).

KAKO SE IZVODI?

  • Inspekcija- posmatranje simetrije, oblika, položaja, boje kože, venskog crteža, postojanja promena iznad nivoa kože, ekcematoznih  promena, uvučenosti bradavica...
  • Bimanuelni palpatorni pregled  dojki se obavlja kada je pacijentkinja u sedećem ili ležećem položaju i  uključuje pregled nadključnih jama, tkiva dojki i pazušnih jama. Palpatonim pregledom mogu se otkriti promene u konzistenciji tkiva dojki  (npr. čvorići). Ovim pregledom može se utvrditi i bolna osetljivost dojki, postojanje uvećanih limfnih čvorića u natključnim i pazušnim jamama. Svim ženama se nakon navršene 20-te godine preporučuje preventivni bimanuelni palpatorni pregled dojki koji obavlja hirurg  onkolog.
  • Savet: Tokom bimanuelnog pregleda vrši se obuka  pacijentkinje za samopregled dojki. Samopregled dojki svaka žena treba  da radi jednom mesečno nakon 20-te godine života.

POTENCIJALNI RIZICI

Pregled ne nosi nikakav rizik.

NAKON BIMANUELNOG PALPATORNOG PREGLEDA DOJKI

Možete se vratiti uobičajenim dnevnim aktivnostima.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!